Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zet zich in voor jeugd tussen 4-18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Ons motto is dat een kind zich altijd zou moeten kunnen ontwikkelen ongeacht de financiële situatie van de ouders. Wij vergoeden als particulier fonds de contributie en lesgelden voor deze kinderen op het gebied van sport en cultuur
(muziek, theater, tekenen etc). Veel kinderen rond de armoedegrens zijn in het bezit van een GelrePas en krijgen daardoor een vergoeding. Helaas is er nog een groep die door de regelgeving niet in aanmerking komt of door een persoonlijke situatie een erg laag besteedbaar inkomen heeft.

Ouders kunnen niet zelf rechtstreeks een aanvraag doen dit verloopt via een intermediair. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener, vrijwilliger van de Stichting Leergeld of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds /gemeente verschillen.

Kijk voor de spelregels op de website van jeugdfondssportencultuur.nl

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 07:44

Door: Jeugdfonds Sport en Cultuur

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Coördinatoren
Jeugdfonds
Arnhem

Jeugdfonds Sport Arnhem Sandra Mustert
arnhem@jeugdfondssport.nl

Jeugdfonds Cultuur Arnhem Sonja Meijer
arnhem@jeugdfondscultuur.nl