Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een overkoepelende stichting die fungeert als platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke handicap en/of ontwikkelingsstoornis en/of chronische ziekte).

Veel vragen binnen deze gezinnen beperken zich niet tot aandoening-specifieke thematiek. Aandoening-overstijgende thema’s waar deze ouders mee worstelen - én oplossingen voor hebben gevonden - hebben veelal betrekking op de gezinssituatie, relaties, financiën, ontspanning en onderwijs. Binnen Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders profiteren van elkaars ervaring en kan worden gesignaleerd waar vanuit deze doelgroep behoefte aan is.

Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders van zorgkinderen, aandoening-overstijgend, onder meer terecht voor:

  • Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis
  • Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden
  • Onderlinge en wederzijdse ondersteuning
  • Creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek

Aangepast: Vrijdag 29 Juni 2018

Door: Marije Jager van ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Specialisaties

  • Ontmoeten & Delen
  • Ondersteuning & Advies
  • Kennis & Informatie
  • Input & Invloed

Google Maps

Ervaringskenniscentrum
(Sch)ouders

Marije Jager

E: info@schouders.nl
S: www.schouders.nl

Social Media

Goed om te weten

Rolstoel toegankelijk