De Belevenis

De Belevenis vormt een belevingswereld voor mensen met een beperking, ernstig zieke kinderen en dementerenden. Niet hun beperkingen, maar hun mogelijkheden staan centraal bij deze unieke Belevenis. Samen genieten, ervaringen opdoen, leren en elkaar inspireren.

De inrichting van de Belevenis – de attracties, de decors, muziek, geluiden, licht- en video-effecten, het spelmateriaal en de activiteiten – zijn gericht op zintuiglijke stimulering. Het aanbieden van prikkels om de deelnemer bewust te maken van de omgeving, hem of haar uit te dagen daar iets mee te doen en contact te maken met een ander en die omgeving. Maar wel een manier van beleven die past bij ieders wensen en mogelijkheden, met een goede balans tussen actie en rust.

Het gaat én om mensen met een meervoudige beperking of diepe dementie die door de Belevenis als individu beter tot hun recht komen, én om ouders, kinderen, broers, zussen en professionals die samen met hen een bezoek aan deze prachtige theaters brengen. Ook dat is uniek. In de Belevenis kun je samen genieten, ervaringen opdoen, leren aansluiten bij wat de ander nodig heeft en elkaar inspireren. Het is voor iedereen een prachtige en fijne plek om te zijn. De theaters zijn zo ontwikkeld en vormgegeven dat ze zowel aansluiten bij mensen met als zonder beperkingen. Met de Belevenis creëer je een omgeving die contact stimuleert’

 

Aangepast: Maandag 29 April 2024 om 10:21

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Check de sites!

www.debelevenis.nl 
Facebook