Apcg

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Het Apcg voert overleg met gemeente, wijkteams, ondernemers en diverse organisaties. Wij zetten ons in het beleid en de uitvoering zodanig te beïnvloeden dat er optimaal rekening wordt gehouden met de belangen van onze achterban.

 

Aangepast: Woensdag 7 Februari 2024 om 13:38

Specialisaties

Belangenbehartiging
Toegankelijkheid
Inclusie
Informatie
Beeldvorming

Google Maps

Apcg

Anne Stomph

E: info@apcg.nl 
T: 026-3894488 
S: www.apcg.nl 

Social Media

Goed om te weten