Zorgbelang Gelderland

U kunt bij ons terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. We geven informatie, advies en ondersteuning. Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen?  Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Wij helpen u verder. Onze medewerkers kennen de zorg in uw regio en zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving. Adviespunt Zorgbelang is gratis en onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en indicatiestellers. 

Zorgbelang streeft – vanuit het perspectief van mensen - naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vorm geeft aan deze samenleving. We willen dit bereiken door het ondersteunen van individuele en georganiseerde inwoners. Zorgbelang werkt samen met bijna 480 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden. Wij helpen u verder bij vragen of klachten over zorg en welzijn via ons Adviespunt Zorgbelang.


Aangepast: Vrijdag 26 Oktober 2018

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen