Stichting Liz (Leren Interactie Zorg)

Kinderen met een (ernstig)meervoudige beperking kunnen vanaf de leeftijd van 3 maanden tot ongeveer 12 jaar terecht in de Liz klas. Hier krijgen zij alle benodigde intensieve zorg, begeleiding en behandeling. We werken aan ontwikkelingsvaardigheden op het niveau van het kind. Er zijn aansluitmomenten bij school en kinderen van school komen op bezoek in de Liz klas. Tevens is er therapie op maat voor het kind beschikbaar. (logopedie, fysiotherapie, speltherapie, muziektherapie, ergotherapie)
Daarnaast bieden we ambulante ondersteuning op scholen en in de thuissituatie.


Aangepast: Donderdag 22 Augustus 2019

Specialisaties

  • Zorg voor kinderen met een meervoudige handicap
  • Dagbehandeling (diagnostiek, niveaubepalingen)
  • Onderwijs op maat
  • Ambulante ondersteuning op school
  • Ambulante ondersteuning in de thuissituatie
  • Kinderen met en zonder beperking samen brengen
  • Logeren

Google Maps

Stichting Liz

Esther de Bruijn

E: info@stichtingliz.nl 
S: www.stichtingliz.nl 
M: 06-46625540 

Social media

Goed om te weten