Passend onderwijs organisaties

Passend Onderwijs is de naam van de wet die de overheid op 1-8-2014 in werking heeft gesteld. Deze wet schrijft voor dat regio’s voor alle leerlingen een passende onderwijsplek moeten bieden, passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Alle scholen in een regio (regulier en speciaal) werken specifiek voor deze opdracht samen in een samenwerkingsverband, ongeacht bij welk schoolbestuur een school is aangesloten. Dat wil zeggen, bijna alle scholen, want scholen voor particulier onderwijs én speciale scholen voor leerlingen die doof/slechthorend of blind/slechtziend zijn, zijn niet op de samenwerkingsverbanden aangesloten (keuze van de overheid). 

In regio Arnhem is er een samenwerkingsverband voor het basisonderwijs: SWV PassendWijs
en één voor het voortgezet onderwijs: Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 (waarbij 25.06 de code is die de overheid aan deze regio heeft gegeven).


Aangepast: Zaterdag 16 Februari 2019

Door: Erica Jordans van Samenwerkingsverband V(S)O 25.06

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen