Ouderbetrokkenheid

Wil je ons helpen door deze korte vragenlijst in te vullen?

Vader / verzorger
Moeder / verzorger
Anders:
Ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen ouders en school om je kind goed te laten ontwikkelen.
Ik vraag hoe zijn/haar dag is geweest
We doen thuis extra oefenen
Anders:
Ik gebruik Social Schools
Ik lees de nieuwsbrief
Ik ga naar de avonden
De ouders uit de klas hebben een WhatsApp groep
Anders:
Ouderparticipatie is de school helpen met activiteiten op school.
Hartstikke leuk!
Zou graag helpen maar weet niet met wat
Zou graag helpen als het aansluit bij mijn talent/beroep
Nee, ik heb het al druk genoeg
Anders:
Ja, je mag me vragen voor een gesprek
Ja, je mag me vragen voor een telefonisch interview
Ja, ik wil best een langere enquête invullen
Nee, liever niet

Aangepast: Donderdag 18 April 2019

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen