Diftar-enquête

De gemeente Arnhem staat op het punt om een aantal besluiten te nemen rondom de inzameling van afval binnen de gemeente.
Het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) en Bijzonder in Arnhem horen graag onderstaand jouw mening en situatie zodat het APCG jullie nog beter kan vertegenwoordigen in gesprekken met de gemeente over dit onderwerp. 

Ik heb een handicap of chronische ziekte
Ik ben ouder van een bijzonder kind
Ik ben mantelzorger
Anders:
Hoeveel zakken (standaard grijze zak van 60l) heb je per week aan afval wat te maken heeft met je medische situatie? Denk hierbij ook aan verpakkingsmateriaal e.d.
Luiers/incontinentiemateriaal
Medisch afval
Niet-scheidbaar verpakkings/verzendmateriaal
Anders:
Afval scheiden
Afvalzak verwisselen
Afval wegbrengen (30l zakken)
Afval wegbrengen (60l zakken)
Afval scheiden
Afvalzak verwisselen
Afval wegbrengen (30l zakken)
Afval wegbrengen (60l zakken)
In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

 


Aangepast: Donderdag 9 Mei 2019

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen