'DCD'

Mijn ervaringen met Developmental Coordination Disorder (DCD)

Na geruime tijd door diverse professionals er op gewezen te zijn dat mijn dochter zich anders ontwikkelt en gedraagt ten opzichte van leeftijdsgenoten werd door onderzoek bij  revalidatie centrum Klimmendaal in Arnhem na een behandelperiode duidelijk wat de reden hiervan was. Dit bleek DCD te zijn. Alhoewel ik er sterk de voorkeur aan geeft aan geef om geen stickers te plakken, heeft dit tot een positieve kettingreactie voor mijn dochter geleid. Ze heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijsschool Lichtenbeek in Arnhem gekregen.  Nu, ruim een jaar later, zie ik een heel ander kind. Ze heeft het naar haar zin op school. Ze krijgt er de aandacht en zorg die ze nodig heeft, wat haar zelfvertrouwen enorm heeft doen toenemen.

Ik werd er eigenlijk al langer op gewezen dat mijn dochter zich anders ontwikkelde. Mijn ouders, de ouders van klasgenoten, leidsters op de peuterspeelszaal, de logopediste, basisschoolleraren; allemaal wezen ze me erop dat mijn dochter zich anders gedroeg. Maar niet iedereen benoemde hetzelfde, want het ging om zowel de motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het concentratievermogen en haar spraakontwikkeling. Zelf zag ik vooral haar kwaliteiten een vrolijk & enthousiast meisje die graag nieuwe dingen leert en veel lacht.

Om de prestatiedruk voor haar, die al in de kleuterklassen voelbaar was, te verlagen hebben we haar een jaar langer laten kleuteren. Desondanks liep ze in groep 3 vast. Wat overbleef was een meisje die zich op school aan volwassenen vastklemt, mij niet los kan laten, over zichzelf zegt dat ze dom is, wonden krabt op haar benen, in gezelschap naar beneden kijkt en op school regelmatig naar de wc vlucht. Ook bij haar klasgenoten begint haar gedrag op te vallen. Dat maakt het er niet beter op.

Werken aan zelfvertrouwen

Gelukkig is het voor de intern begeleidster van de school duidelijk dat ze uit deze situatie weg moet om weer zelfvertrouwen op te kunnen bouwen. De TLV-aanvraag om dit voor elkaar te krijgen was een pittige traject Gaat de verklaring wel toegekend krijgen en is het speciaal basisonderwijs dan de goede plek, en wat komt ze daar tegen? Een scala aan vooroordelen en onbekendheden met dit type onderwijs trekken aan mij voorbij. Bij mezelf merkte ik dat ik het gebrek aan contact met andere ouders, in een soortgelijk onbekend traject erg lastig vond.

Rust en aandacht

Maar wat een verademing is deze school! Rust, aandacht, ruime en kleine groepen. Hier kunnen de medewerkers daadwerkelijk het beste uit de kinderen naar boven halen. De warmte kwam me tegemoet.

Voor wie meer wil weten over DCD,

DCD (Developmental Coördination Disorder) komt voor bij 5-6% van de schoolgaande kinderen. Dat betekent dat in elke klas een kind met DCD zit. Voor een arts is het ver achterblijven op motorisch gebied ten opzichte van leeftijdsgenoten een belangrijk signaal dat er sprake kan zijn van DCD.

Kinderen met DCD worden vaak als onhandig omschreven. Voorbeelden waarbij de achterstand te herkennen is: vangen van een bal, veters strikken, met mes en vork eten, een goede pengreep, over een lijn knippen. Verder is er vaak een planningsprobleem waardoor het kind direct een opdracht gaat uitvoeren zonder te bedenken wat er voor nodig is en op welke wijze dit effectief uitgevoerd kan worden.


Aangepast: Maandag 10 Juni 2019

Geschreven door Nicole, moeder van een dochter met DCD.

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Geschreven door Nicole, moeder van een dochter met DCD.