BOSK

De BOSK is een vereniging ván en vóór mensen met een lichamelijke handicap. Wij organiseren dan ook vooral activiteiten waaraan zij behoefte hebben. Sterker nog: de leden zijn direct betrokken bij de invulling én voeren veel activiteiten zelf uit.

De BOSK zorgt voor goede, begrijpelijke informatie en biedt waardevolle diensten aan. We organiseren ontmoetingen én platforms voor ervaringsuitwisseling. En laten de stem van onze leden horen, zowel in kringen van zorgverleners als in de politieke arena.

  • informatie
  • ontmoetingen
  • projecten
  • belangenbehartiging
  • samenwerking
  • resultaten
  • beleid

Aangepast: Maandag 4 Juni 2018

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen

Check deze site!

www.bosk.nl